Epilepsie a zaměstnání

Lidé s epilepsií tvoří v rámci osob se zdravotním postižením unikátní skupinu proto, že projevy jejich onemocnění nejsou kontinuální jako například zrakové nebo sluchové postižení. V době mezi záchvaty jsou tito lidé relativně bez obtíží.
Příčinou toho, proč je pro některé pacienty s epilepsií tak obtížné najít zaměstnání, bývá celý propletenec různých problémů, které se na diagnózu epilepsie nabalují.

1. Základem je samozřejmě závažnost záchvatů u konkrétního pacienta, a to, jak často se objevují.
2. Důsledkem epilepsie někdy bývají i tzv. kognitivní poruchy, v jejichž důsledku nemocní mohou mít např. problém přizpůsobovat se častým změnám, učit se mnoho nového či úspěšně komunikovat s okolím.
3. Častá bývá také nízká či nevhodná kvalifikace spolu s deficitem sociálních dovedností, informačním deficitem a případně také sociální izolací, zejména u lidí, kteří trpí epilepsii od útlého dětství.
4. Velmi často mají lidé s epilepsií obtíže svůj handicap správně vysvětlit. Často se za své onemocnění stydí, dělá jim problém o něm hovořit i mezi svými blízkými natož v pracovním kolektivu.
5. Dalším úskalím je, že lidé s epilepsií mohou výskyt svých záchvatů ovlivnit jen do určité míry, nemoc tedy částečně přebírá kontrolu nad jeho životem.
6. Obrovskou roli pak hraje stigma, které brání mnoha zaměstnavatelům o možnosti zaměstnat člověka s epilepsií byť i jen přemýšlet. Lidé často neví, co mají dělat v případě, kdy jejich spolupracovník dostane v práci epileptický záchvat. Mají strach, že nezareagují správně, a tento strach jim podvědomě velí se této stresové situaci radši vyhnout.
 

Provoz portálu podpořili