Epilepsie a zaměstnání

Člověk s epilepsií má omezení v následujících pracovních činnostech
• práce ve výškách (nad 1,5 m) a nad volnou hloubkou
• u zdrojů sálavého tepla, vysokého napětí
• u otevřeného ohně
• u otevřených (případně nekrytých) rotačních strojů, vrtaček, běžících pásů
Individuálně je nutno posoudit

• práci v třísměnném provozu (porušení spánkového režimu může být provokujícím mechanismem záchvatů, ale není u všech lidí s epilepsií stejně významné)
• stresovou zátěž
Člověk s přetrvávajícími záchvaty by také neměl pracovat někde, kde má odpovědnost za další osoby (např. učitelka v mateřské školce, sanitář na operačním sále apod.)
 

Provoz portálu podpořili