Při zaměstnávání lidí s epilepsií není třeba nákladně řešit žádné architektonické bariéry. Je jen potřeba zamyslet se nad tím, jaká rizika by na daném pracovišti mohl znamenat typický záchvat konkrétního pacienta a zda by případně tato rizika nebylo možné nějakým způsobem snížit (zde může poradit ergoterapeut, sociální pracovník či lékař).

Vhodnost daného pracovního místa je samozřejmě možné a v některých případech i vhodné zkonzultovat (po domluvě s pacientem) s jeho ošetřujícím lékařem.
Je dlouhodobou zkušeností, že lidé s epilepsií mají nižší averzi k činnostem, které by jinak většina z nás označila za monotónní a nudné. Správně zvládnutá stereotypní činnosti může poskytnout pocit jistoty a dobře vykonané práce.
Jednotná ideální pracovní doba rovněž neexistuje, vždy je nutno přihlédnout k individuálním potřebám potencionálního zaměstnance. Nedoporučuje se obecně práce na noční směny, v individuálních případech záleží na posouzení ošetřujícího neurologa.

Na koho se v případě nejasností obrátit?
Pokud potřebujete radu lékaře je možné je obrátit, po souhlasu dotyčného, na praktického lékaře nebo neurologa, který člověka s epilepsií léčí, nebo na odbornou lékařskou společnost, Českou ligu proti epilepsii (www.clpe.cz).
Pokud potřebujete radu z oblasti pracovní, sociální, právní, můžete se obrátit na státní instituce: Úřad práce, Ministerstvo práce a sociálních věcí, nebo neziskové organizace: Občanské sdružení EpiStop (www.epistop.cz), Společnost „E“ (www.spolecnost-e.cz), EPI-Rodina (www.er-sme.cz).