Epilepsie a zaměstnání

Jste-li pozváni k přijímacímu pohovoru, zaujali jste většinou svým životopisem a motivačním dopisem zaměstnavatele. Dostali jste se do užšího výběru uchazečů a nyní přichází ta těžší fáze žádosti o zaměstnání – pohovor.

 

Zároveň to je možnost se více dozvědět o místě, kam se hlásíte, a proto je vhodné se na pohovor připravit.

 

 

 

Druhy pohovorů

Pracovní agentura
Může se stát, že se nesetkáte přímo se zaměstnavatelem, ale půjdete na pohovor do pracovní agentury. Úkolem takové agentury je buď najít vhodné kandidáty do konkrétní firmy, nebo najít vhodného zaměstnavatele pro klienty. Agentura s Vámi většinou udělá pouze všeobecný pohovor a bude Vám hledat zaměstnání a pokusí se Vám najít vhodného zaměstnavatele, který hledá zaměstnance, jako jste Vy.


POZOR – dle zákonu o zaměstnanosti nemohou personální agentury shánět a poskytnout zaměstnání osobám zdravotně postiženým!

Zaměstnavatel


Pohovor u zaměstnavatele může být veden buď personalistou anebo výkonným člověkem (tzn. většinou s budoucím nadřízeným). Personalista se Vás bude ptát na obecné věci – snaží se získat co nejvíce informací a používá k tomu většinou předem dané otázky (Jaké jsou Vaše slabé a silné stránky aj.). Personalista dokáže tyto odpovědi zhodnotit vzhledem k dané práci, protože každá práce potřebuje jinak laděného člověka – někdy introverta, jindy pečlivého či upovídaného.

 

Pokud nenatrefíte na personalistu, můžete rovnou přeskočit na pohovor u zaměstnavatele. Zaměstnavatel je většinou odborníkem ve svém oboru. Takže pokud máte z oboru odborné zkušenosti, určitě na ně poukažte a zmiňte je. Pohovor u zaměstnavatele je většinou tím posledním bodem, a pak se již rozhodují, zda Vás přijmou či nikoli.

 

Nejčastější otázky u pohovoru

Existují šablonovité otázky, mající za úkol Vás zařadit typově a odhadnout osobnostně. Dále se zaměstnavatel často ptá na otázky, které jsou již praktické a je dobré na ně znát odpověď, případně si je promyslet, než půjdete na pohovor.

 

1.   Proč chcete u nás na požadované pozici pracovat?

Odpověď na tuto otázky je vhodné mít zahrnutou již v motivačním dopise, ušetříte si tím i případnou nejistotu nad odpovědí.

2.   Jakou máte představu o platu?

Předem si zkuste zjistit, jak je hodnocená pozice, na kterou se hlásíte. Můžete využít různých internetových stránek, které tyto informace poskytují.

3.   Kdy můžete nastoupit?

Kdy můžete nebo chcete nastoupit.

 

Než půjdete na pohovor

 1. Dostatečně se vyspěte a ponechejte si na pohovor kolem jedné hodiny. Pamatujte, že improvizace je neprofesionální.
 2. Přečtěte si svůj životopis a motivační dopis, zaměstnavatel se může dotazovat na věci z nich.
 3. Promyslete si návaznost Vašich dosavadních (pracovních) zkušeností v souvislosti s tím, koho firma hledá. Jak se v ní dokážete uplatnit?
 4. Připravte si s sebou certifikáty, akreditace aj. dokumenty dokládající Vaši kvalifikaci.
 5. Zjistěte si co nejvíce informací o firmě, kam se hlásíte – čím se zabývá, jak dlouho působí na trhu, co představuje práce na Vaší pozici apod.
 6. Zkuste si odpovědět na otázky, na které si myslíte, že by se na pohovoru mohli ptát.
 7. Vhodně se oblečte – vhodné oblečení se pozici od pozice liší, zvolte proto vhodné oblečení, které si myslíte, že vyžaduje kultura firmy. Vždy volte oblečení čisté, nepřežeňte to s množstvím parfému.
 8. Než půjdete, zjistěte si přesnou adresu firmy, případně telefonní kontakt pro případ, že budete mít zpoždění či zabloudíte.
 9. Buďte přesní, nikdy nechoďte na pracovní pohovor pozdě. Snažte se mít alespoň 10 minutovou rezervu.

 

Během pohovoru

 1. Gestikulace a chování – představte se vždy pevným stiskem ruky, snažte se být klidní, nehrbte se, ale seďte vzpřímeně a otevřeně.
 2. Neskákejte během hovoru nikomu do řeči.
 3. Buďte střízlivý a nepřehánějte – pokud budete např. hovořit o to, že umíte na počítači a ve skutečnosti to zvládáte jen stěží, vše se po Vašem nástupu ukáže.
 4. Neříkejte, že vezmete jakoukoliv práci.
 5. Pokud hovoříte se zaměstnavatelem o svých omezeních, doplňte také, jak je možné je kompenzovat.
 6. Pokud se Vás zaměstnavatel ptá na mzdu, řekněte po pravdě, jak vysokou si ji představujete (zjistěte si, jaká je průměrná mzda na dané pozici v daném regionu).
 7. Klidně na otázku platu odpovězte „nevím“ či ještě lépe „očekávala bych mzdu přiměřenou této pozici“.
 8. Pokud jste uznán/a osobou se zdravotním postižením a tuto informaci zaměstnavateli sdělíte, můžete ho informovat i o výhodách, které z Vašeho pracovního uplatnění vyplynou.
 9. Nebojte se přijmout práci na dobu určitou či krátkodobou brigádu. Pokud se osvědčíte, je zde možnost, že se firma obrátí s volnou pozicí právě na Vás. Přinejmenším získáte představu o různých zaměstnáních a rozšíříte své zkušenosti.
 10. Je dobré si na závěr připravit alespoň jednu otázku týkající se firmy. Tím ukážete, že se o pozici ve firmě opravdu zajímáte.
   

Provoz portálu podpořili