Odhalení své nemoci zaměstnavateli považují lidé s epilepsií velmi často za náročný úkol. V následující tabulce Vám nabízíme několik možností kdy a jak se svým potenciálním zaměstnavatelem mluvit, včetně výhod i nevýhod, které s sebou jednotlivé situace přináší.

 

Kdy? Jak? Výhody a nevýhody
v žádosti o pozici

- v rámci životopisu (formulář strukturovaného životopisu velmi často obsahuje také položku "zdravotní stav" - do příslušné kolonky můžete uvést, že trpíte epilepsií)

 

- v rámci motivačního dopisu (krom zdůvodnění své žádosti o práci a výčtu svých předností můžete do motivačního dopisu zahrnout krátké sdělení o tom, že máte epilepsii a jakým způsobem se u Vás projevuje, jaká konkrétní omezení z toho pro Vás/pro zaměstnavatele vyplývají)

 

- v rámci příloh (kromě životopisu a dokladů o vzdělání můžete k žádosti rovněž přiložit i dopis, o jehož napsání požádáte svého ošetřujícího lékaře/neurologa/epileptologa, ve kterém bude stručně uvedeno, jak se u Vás epilepsie projevuje a co z toho pro zaměstnavatele vyplývá

+ Na případný pracovní pohovor můžete jít s klidnou hlavou, o tom, že máte epilepsii bude zaměstnavatel už vědět, takže se nemusíte celou dobu stresovat tím, že na to přijde řeč.

 

- Odhalení diagnózy již v žádosti nabízí prostor pro potenciální diskriminaci. Musíte počítat s nedostatečnou informovaností zaměstnavatele, předsudky i s možností, že na pohovor nebudete pozváni.

Na pohovoru

- hned v úvodu

 

- ve vhodný čas v rámci pohovoru

 

-těsně před koncem

+ Budete mít možnost otevřeně promluvit o své nemoci, vysvětlit, jaká máte omezení, jakým způsobem u Vás probíhá záchvat, případně co v takové situaci mají Vaši kolegové dělat. Zároveň můžete dát zaměstnavateli prostor pro dotazy a spoustu věcí si vyjasnit.

 

- Někteří lidé s epilepsií se za svou nemoc stydí, mají špatnou zkušenost se sdělením své diagnózy a skutečnost, že by měli o epilepsii otevřeně mluvit je stresuje natolik, že by mohla negativně ovlivnit jejich výkon na pohovoru.

Ve chvíli, kdy je Vám nabídnuto zaměstnání  

+ Zjevně jste na zaměstnavatele udělali dobrý dojem a považuje Vás za vhodné na danou pozici. Toho můžete využít ke sdělení, že máte epilepsii a jaké překážky pro Vás nemoc znamená, co děláte vy, abyste je překonali, a co by měl udělat zaměstnavatel.

 

- To, že jste o své nemoci až do této chíle mlčeli, může vést k nedůvěře ze strany zaměstnavatele. Může nabýt dojmu, že epilepsie je něco, co by se mělo skrývat, a začít mít strach z toho, mít Vás v týmu.

Po nástupu do práce  

+ Tato varianta Vám dá možnost ukázat zaměstnavateli i týmu své schopnosti, pracovní nasazení, udělat dobrý dojem, aniž byste museli bojovat s předsudky.

 

- Pokud se rozhodnete pro tuto variantu, musíte ovšem počítat s tím, že zaměstnavatel se bude zamlčení vaší nemoci chápat jako neférové jednání, a vy o místo přijdete.