Informace č.: 87 - 2015 (posuzování míry invalidity) z Národní rady osob se zdravotním postižení:


Od dnešního dne dochází ke změně posudkového výroku při posuzování míry invalidity, a to především u III. stupně ID. Po dlouhých dohadech jsme došli ke shodě, společně s MPSV ČR, že se změní výrok, uváděný na rozhodnutí o stupni invalidity. Dosavadní výrok zní v tom smyslu, že pracovník není schopen pracovat, a to ani za mimořádných podmínek, protože jeho míra poklesla o 70 % - to je u III. stupňů ID. Podobně je to uváděno i u jiných rozhodnutí ve věci ID, kdy posudkový lékař ve svém stanovisku říká, že osoba není schopna pracovní či výdělečné činnosti, ani za mimořádných podmínek. Tyto výroky na příště posudkoví lékaři budou v rozhodnutích psát jinak, a to tak, že se pouze stanoví procentní míra poklesu pracovních schopností bez toho, aniž by bylo komentováno, v jakém rozsahu může daný příjemce ID pracovat.

Tím by měla být odbourána psychologická hranice, která působí tak, že příjemci ID se bojí přijímat jakoukoliv práci a i ÚP k nim přistupují s náhledem, že tito lidé vlastně pracovat nemohou. Samozřejmě, že je lepší provést zákonnou úpravu, která by měla stanovit znění výroku při posuzování míry invalidity. Zákonná úprava je v této věci však poměrně složitý proces, takže došlo k dohodě, že prozatím tato věc bude stanovena metodickým pokynem ředitelem odboru posudkové služby ČSSZ. Toto ustanovení by mělo platit prakticky od dnešního dne. V počítačové síti ČSSZ byl výrok „nemůže pracovat ani za mimořádných podmínek“ zablokován, tudíž by se neměl vůbec objevit.

 

Přeji Vám všechno dobré.
Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR