Životopis neboli Curriculum Vitae, zkráceně CV je Vaší první vizitkou. Proto je potřeba mu věnovat pozornost a pečlivě ho vypracovat. Většinou je od zaměstnavatelů požadována podoba strukturovaného životopisu. Životopis pište stručně a výstižně Neměl by obsahovat nepřesné nebo nepravdivé údaje. Dbejte na grafickou úpravu a přehlednost. Životopis napište vždy podle toho, pro koho je určen a podle toho, o jakou práci či pozici žádáte.

Životopis by měl obsahovat:

Osobní údaje

Jméno, příjmení, příp. titul

Kontaktní adresa, telefon a e-mail

Datum narození

Není nutné uvádět stav – zaměstnavatel by se neměl ptát.

Pracovní zkušenosti

Když uvádíte pracovní zkušenosti, seřaďte je od nejnovějšího po nejstarší – tedy tak, aby si zaměstnavatel na prvním místě přečetl Vaše nejnovější zkušenosti. Uvádějte vždy délku zaměstnání, zaměstnavatele, pozici a náplň práce. Z náplně práce by mělo být jasné, co člověk v práci dělal.

Vzdělání

Názvy jednotlivých škol včetně časového rozlišení „od kdy do kdy“ a čím (jakou zkouškou) byla škola zakončena. Základní školu není nutné uvádět.

Další vzdělávání

Uchazeči o zaměstnání na údaje o dalším vzdělávání často zapomínají. Jsou však důkazem jejich zájmu o zvyšování kvalifikace a o prohlubování vlastních znalostí. Jde o všechny rekvalifikace, absolvované kurzy, školení a podobně, ze kterých máte doklad o absolvování: certifikát či osvědčení. Opět uvádíte: časové údaje odkdy dokdy, přesný název kurzu či rekvalifikace, název vzdělávací instituce, místo školení.

Další schopnosti a dovednosti

Jazykové znalosti - jazyk a dosaženou úroveň – např. základní, pokročilý, plynně mluvící.

Práce na PC - nakolik počítač ovládáte, jaké programy umíte – vždy uvádějte úroveň svých dovedností.

Řidičský průkaz

Jiné schopnosti a zájmy, které byste mohli využít v novém zaměstnání

Zájmy stačí uvést 3-4 je dobré, když se vztahují k zaměstnání

Pokud připojujete fotografii, měla by být v pravém horním rohu. Obvykle se posílají fotografie rozměrů shodných s fotografiemi na občanský průkaz či pas. Není vhodné posílat fotografie z oslav či společenských akcí. 

 

Motivační dopis

Motivační dopis se posílá spolu se životopisem, ale všichni zaměstnavatelé jej nepožadují. Měl by být originální (neposílat jeden motivační dopis více zaměstnavatelům). Motivační dopis zasílejte vždy konkrétní osobě nebo společnosti. Měl by být stručný (maximálně na jednu stranu).

Obsah motivačního dopisu:

Úvod: Informace o tom, za jakým účelem píšete - kde jste pracovní nabídku našli a o jakou pozici máte zájem.

Hlavní část: Informace o tom, proč chcete pracovat právě v této organizaci. Pár detailů o firmě (aby bylo vidět, že o práci a firmu máte skutečně zájem). Dále co můžete nabídnout – vzdělání, praxe – především tu, která souvisí s nabízenou pracovní pozicí, své klady a přednosti (např. zodpovědnost, spolehlivost atd.) Dodat, že bližší informace jsou uvedeny v životopise.

Závěr: Žádost o případnou schůzku, zdvořilé zakončení (např. S pozdravem, Těším se na osobní setkání apod.) Jméno a příjmení, datum a podpis. Neprozraďte na sebe všechno; zanechte v čitateli pocit, že by se o Vás chtěl dozvědět víc.