Na ústní jednání je nutné se předem připravit. Zaměstnavatelé velmi často pokládají zájemcům o práci otázky: Čím můžete být naší firmě prospěšní, co nám můžete nabídnout? A Vy byste na ně měli umět pohotově odpovědět.

Na tom, jaký uděláte první dojem, záleží nejvíce. To, jak se v prvních chvílích zachováte a jak budete vypadat, hraje důležitou roli! Na domluvenou schůzku přijďte upravení, formálně oblečení a hlavně včas, raději o něco dříve.

Tipy

V rozhovoru se nejdříve zaměřte na své zkušenosti a přednosti. Věřte, že i když zatím nemáte praxi, vždy je možné něco najít (zmínit můžete např. své vlastnosti). Na druhou stranu buďte střízliví a nepřehánějte – pokud budete např. hovořit o tom, že umíte pracovat na počítači a ve skutečnosti to zvládáte jen stěží, vše se po Vašem nástupu ukáže. Bylo by vhodné, kdybyste si o firmě zjistili předem informace – čím se zabývá apod.

·         Nestěžujte si na to, kolik firem jste už bezúspěšně obešel/a.

·         Neříkejte, že vezmete jakoukoliv práci.

·         Pokud hovoříte se zaměstnavatelem o svých omezeních, doplňte také, jak je možné je kompenzovat.

Pokud se Vás zaměstnavatel ptá na mzdu, řekněte po pravdě, jak vysokou si ji představujete (pokud nemáte přehled, zjistěte si, jaká je průměrná mzda na dané pozici v daném regionu). Není chybou odpovědět na otázku slovy „nevím“ anebo ještě lépe „očekával/a bych mzdu přiměřenou této pozici“.

Určitě Vás před pohovorem napadla spousta otázek – nebojte se na ně po úvodních informacích a v prostoru vhodném pro dotazy zeptat.

Pokud jste byl uznán/a osobou se zdravotním postižením a tuto informaci zaměstnavateli sdělíte, můžete ho též informovat o výhodách, které mu z Vašeho pracovního uplatnění vyplynou. Pokud si je nepamatujete či si nejste jistí správnou interpretací, vytiskněte si je. 

Pokud se obáváte záchvatu během cesty do práce, hledejte zaměstnání v blízkém okolí a s dobrou dostupností MHD. Případně se zaměřte na hledání domácí práce. Nebojte se přijmout místo na dobu určitou nebo krátkodobou brigádu. Pokud se osvědčíte, je zde předpoklad, že se v případě uvolnění vhodného místa firma může obrátit právě na Vás. Přinejmenším získáte představu o různých zaměstnáních a rozšíříte si své zkušenosti.

Rady, co dělat a nedělat na pohovoru

 

·         Držet oční kontakt se všemi lidmi, co jsou na pohovoru i s těmi, co se zrovna neptají.

·         Když si některé věci nepamatuji, podívám se do životopisu, který mám sebou.

·         Nezačínat negativními věcmi – neříkat, co neumím. Pokud děláte něco dobrovolně (např. doučování známého), nepopisujte to jako „jen doučování“, udělejte z toho      svou přednost.

·         Vyjadřovat se pozitivně  - jak má vypadat ideální firma - nepopisovat, kde bych nechtěla pracovat.

·         Připravit si konkrétnější popis pozice, o kterou mám zájem.

·         Připravit si svoje silné a slabé stránky - konkrétně popsat jak se tyto silné a slabé stránky projevují v práci. 

·         Zbytečně nemluvit o osobních věcech, zaměstnavatel nemá právo se na ně ptát. Je to pracovní pohovor, který se má točit kolem práce.

·         Pozor na plevelená slova „jako“, „vlastně“, „jakoby“ apod.

·         Nestěžujte si na předchozího zaměstnavatele a zaměstnance. Budoucí zaměstnavatel by se mohl leknout, že i o jeho firmě budete vyprávět negativně.  

·         Nepoužívejte zbytečně cizojazyčné pojmy, pokud je pro ně i český výraz. Může to působit nepřirozeně.

·         Pokud potřebujete čas si nějakou odpověď promyslet, neodpovídejte zbrkle hned, ale klidně řekněte „musím si odpověď promyslet“