Epilepsie a zaměstnání

V dnešní době pracují lidé s epilepsií na stovkách různých pracovních pozicích a mnoho lidí s epilepsií má kontrolu nad svými záchvaty, ale ne všichni lidé s epilepsií to tak mají. Příležitostné (nebo poměrně časté) záchvaty mohou způsobit, že hledání vhodného zaměstnání je obtížnější, ale rozhodně není nemožné. 

Číst dál: Hledání zaměstnání

Informace č.: 87 - 2015 (posuzování míry invalidity) z Národní rady osob se zdravotním postižení:


Od dnešního dne dochází ke změně posudkového výroku při posuzování míry invalidity, a to především u III. stupně ID. Po dlouhých dohadech jsme došli ke shodě, společně s MPSV ČR, že se změní výrok, uváděný na rozhodnutí o stupni invalidity. Dosavadní výrok zní v tom smyslu, že pracovník není schopen pracovat, a to ani za mimořádných podmínek, protože jeho míra poklesla o 70 % - to je u III. stupňů ID. Podobně je to uváděno i u jiných rozhodnutí ve věci ID, kdy posudkový lékař ve svém stanovisku říká, že osoba není schopna pracovní či výdělečné činnosti, ani za mimořádných podmínek. Tyto výroky na příště posudkoví lékaři budou v rozhodnutích psát jinak, a to tak, že se pouze stanoví procentní míra poklesu pracovních schopností bez toho, aniž by bylo komentováno, v jakém rozsahu může daný příjemce ID pracovat.

Číst dál: Posuzování míry invalidity

Životopis neboli Curriculum Vitae, zkráceně CV je Vaší první vizitkou. Proto je potřeba mu věnovat pozornost a pečlivě ho vypracovat. Většinou je od zaměstnavatelů požadována podoba strukturovaného životopisu. Životopis pište stručně a výstižně Neměl by obsahovat nepřesné nebo nepravdivé údaje. Dbejte na grafickou úpravu a přehlednost. Životopis napište vždy podle toho, pro koho je určen a podle toho, o jakou práci či pozici žádáte.

Číst dál: Jak napsat životopis a motivační dopis

Na ústní jednání je nutné se předem připravit. Zaměstnavatelé velmi často pokládají zájemcům o práci otázky: Čím můžete být naší firmě prospěšní, co nám můžete nabídnout? A Vy byste na ně měli umět pohotově odpovědět.

Na tom, jaký uděláte první dojem, záleží nejvíce. To, jak se v prvních chvílích zachováte a jak budete vypadat, hraje důležitou roli! Na domluvenou schůzku přijďte upravení, formálně oblečení a hlavně včas, raději o něco dříve.

Číst dál: Rady na pracovní pohovor

Provoz portálu podpořili